✅با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران ،مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان و پیام مدیر طرح پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در چالدران طرح های مشکل دار سرمایه گذاری بنیاد علوی در این شهرستان مورد


📅شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

✅با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران ،مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان و پیام  مدیر طرح پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در چالدران  طرح های مشکل دار سرمایه گذاری بنیاد علوی در این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔻فرماندار چالدران دراین جلسه با اعلام اینکه برگزاری این جلسه بر اساس پیگیری  به عمل از سوی فرمانداری و دستور استاندار آذربایجان غربی در سفر یک روزه خود به چالدران در جهت تسریع بخشیدن به مسائل و مشکلات طرح های سرمایه گذاری بنیاد علوی تشکیل شده بود افزود:در این جلسه  مسائل ومشکلات واگذاری زمین های تحت تملک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای اجرای طرح های سرمایه  گذاری بنیاد علوی برطرف شد .

🔻محمد زاده با بیان اینکه در این جلسه  10 هکتار زمین برای اجرای طرح ساماندهی  مزار شهدای گمنام، 18 هکتار برای جنگلکاری درختان جنگلی مثمر،16 هکتار احاله مدیریت طرح جنگلکاری شیرین بلاغ به شهرداری آواجیق و100 هکتار احاله مدیریتی پارک جنگلی قره کلیسا به بنیاد علوی واگذار شد افزود :در قالب این واگذاری بزودی عملیات اجرایی طرح های مورد نظر با سرمایه گذاری بنیاد علوی آغاز خواهد شد.