رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع سلامت سپاه با حضور محمدزاده فرماندارشهرستان چالدران آغاز شد.

رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع سلامت  سپاه با حضور محمدزاده فرماندارشهرستان چالدران آغاز شد.

رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع سلامت  سپاه با حضور محمدزاده فرماندارشهرستان چالدران آغاز شد.

🔻 این رزمایش با رمز یا  حسین ابن علی (ع) با به کارگیری ماشین آلات سپاه و اعضای شورای مدیریت بحران با هدف پاک سازی و ضد عفونی تمامی اماکن عمومی و معابر سطح شهر و مناطق روستایی چالدران به مدت ۹ روز اجرا خواهد شد.