همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح گاز رسانی به شش روستای روض،گل سعید،سازآغل،حراملو،قاشقابلاغ و دلیک داش شهرستان چالدران با اعتبار 1میلیاردو500میلیون تومان

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح گاز رسانی به شش روستای روض،گل سعید،سازآغل،حراملو،قاشقابلاغ و دلیک داش شهرستان چالدران با اعتبار 1میلیاردو500میلیون تومان

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷در هفتمین روز از دهه مبارک فجر
🔺همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر گاز رسانی به شش روستای روض،گل سعید،سازآغل،حراملو،قاشقابلاغ و دلیک داش شهرستان چالدران با اعتبار 1میلیاردو500میلیون تومان با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار،فرماندار چالدران،امام جمعه و مسئولین ادارات مورد بهره برداری قرار گرفت