✅با حضور ابراهیم زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار عرضه میوه شب عید و مواد غذایی ضروری در قالب تنظیم بازار در چالدران آغاز شد.

✅با حضور ابراهیم زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار عرضه میوه شب عید و مواد غذایی ضروری در قالب تنظیم بازار در چالدران آغاز شد.

🔻 در قالب این طرح 45 تن میوه ،20 تن برنج تایلندی و هندی،7 تن شکر ،2 تن روغن به قیمت  تعاونی از امروز توسط اداره تعاون روستایی چالدران توزیع می شود.

پنجشنبه 26 اسفند ماه 1400