دکتر ریخته گر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی با حضور در فرمانداری شهرستان چالدران با محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

 دکتر ریخته گر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی با حضور در فرمانداری شهرستان چالدران با محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار این شهرستان در خصوص مسائل و مشکلات حوزه بهداشتی این شهرستان  دیدار و گفتگو کرد.

سه شنبه  7  تیر  1401