برنامه زنده تلویزیونی توسعه استان آذربایجان غربی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای توسعه "شهرستان چالدران"باحضور محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران،

 

 

🔴 چالدران در مسیر توسعه

✅ برنامه زنده تلویزیونی توسعه استان آذربایجان غربی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات  و راهکارهای توسعه "شهرستان چالدران"باحضور محمدزاده فرماندار  شهرستان چالدران،
زمان پخش:دوشنبه ۲۳ تیر ماه
ساعت ۱۸:۴۵ازشبکه استانی