✅دیدار چهره به چهره مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت با مردم شهرستان چالدران.


✅دیدار چهره به چهره  مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت با مردم شهرستان چالدران.

🔻 زمان:چهارشنبه۱۹ شهریور ماه ۹۹ ساعت  ۱۰:۳۰صبح

🔻مکان:سالن اجتماعات شهید با هنر فرمانداری چالدران

🔴از ورود افراد بدون ماسک یا رعایت پروتکلهای بهداشتی پیشگیری خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران