✅جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان با حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.


✅جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان با حضور عبدالله نژاد فرماندار چالدران و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

🔻 فرماندارشهرستان چالدران در این جلسه موضوع سرقت یکی از نابهنجاری های اجتماعی دانست و گفت :مهمترین مسئله در بحث پیشگیری کار فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی می باشد که می تواند تاثیرات فراوانی در امر پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی داشته باشد.

🔻 عبدالله نژاد عدم رعایت برخی از اصول حفاظتی را در وقوع سرقت ها موثر دانست و افزود: اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده می تواند در کاهش وقوع سرقت در شهرستان موثر باشد.

🔻سرهنگ گلوانی فرمانده  انتظامی چالدران نیز در این جلسه بلا استفاده بودن و رها کردن  برخی اماکن  در مناطقی از  چالدران باعث فراهم شدن زمینه سرقت در شهرستان می شود افزود:  مالکین  باید نسبت به تعیین تکلیف این اماکن در خصوص پیشگیری از سرقت اهتمام جدی داشته باشند.