✅ محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار چالدران با حضور در روستای کران علیا از نزدیک مسائل و مشکلات روستائیان رو مورد بررسی قرار داد.

✅ محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار چالدران در راستای توسعه پایدار مناطق روستایی ، رفع محرومیت و ایجاد زیرساخت ها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان در روستای کران علیا حضور یافت و از نزدیک مسائل و مشکلات روستاییان  را مورد بررسی قرار داد .

🔻 فرماندار چالدران در جریان این بازدید از اتمام مطالعات گاز رسانی به روستای کران علیا ، سفلی و کران شهر آباد خبرداد و گفت : در صورت تخصیص اعتبارات لازم عملیات گاز رسانی به این روستاها آغاز خواهد شد .

🔻 در پایان این دیدار  مقرر شد  در جهت تسهیل عبور و مرور  روستاییان و هدایت آبهای سطحی 150متر جدول گذاری و معابر این روستا در کوتاهترین زمان ممکن شن ریزی شود .

 

سه شنبه یک آذر ماه   1401

 

@chalderanadmin