نهم اردیبهشت روز ملی شوراها را به همه ی اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستاها که با وظیفه شناسی ، در حل مشکلات شهر و روستا تلاش می نمایند تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


نهم اردیبهشت روز ملی  شوراها  را به همه ی اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستاها که با وظیفه شناسی ، در حل مشکلات شهر و روستا تلاش می نمایند  تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران