گزارش تصویری /سری چهارم تحلیل پنجمین گفتگوی تلویزیونی ریاست جمهور

گزارش تصویری /سری چهارم تحلیل پنجمین  گفتگوی تلویزوینی ریاست جمهور
.
.
.

📆 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

با ماهمراه باشید👇👇