‍ ✅ محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران در خصوص رسیدگی به مشکل تامین نان شهروندان و بررسی وضیعت پخت نان به صورت سرزده از چند واحد نانوایی این شهرستان بازدید نمودند.

‍ ✅ محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران در خصوص  رسیدگی به مشکل  تامین  نان  شهروندان و بررسی وضیعت پخت نان و نحوه توزیع آن در بین شهروندان به صورت سرزده از چند واحد نانوایی این شهرستان بازدید کرد .

🔻 عبدالله نژاد  در این بازدید با اشاره به اینکه هیچ مشکل و کمبودی در تامین  آرد شهرستان وجود ندارد افزود :  فرمانداری  چالدران  با پیگیری های لازم با مقامات استانی  به غیر از سهمیه آرد شهرستان  آرد حمایتی نیز هر ماه به نانوایان  اختصاص  می دهد.

🔻 وی  با بیان اینکه  واحدهای نانوایی شهری و روستایی شهرستان  موظفند آرد سهمیه  و حمایتی خود پخت ودر اختیار مردم قرار دهند  افزود : نانوایانی که  در خصوص عرضه  نان خارج از شبکه اقدام کنند بر اساس قانون برخورد جدی با متخلفین انجام خواهد شد.

🔻 عبداله نژاد با اعلام اینکه امروز به صورت سرزده  از  چند واحد نانوایی بازدید شد افزود: متاسفانه متصدیان تعدادی از نانوایان اقدام به کم فروشی ،گران فروشی و عرضه نان خارج از شبکه و فروش آرد  سهمیه نانوایی در بازار آزاد کرده بودند .

🔻  نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اینکه برخی از متصدیان نانوایان محکوم به پرداخت جریمه شدند افزود : ٥ مورد از نانوایان نیز ضمن محکومیت به پرداخت جریمه نقدی  و کسر سهمیه آرد ماهانه دستور پلمپ آنان نیز صادر شد .

🔻 فرماندار چالدران همچنین  با بیان اینکه  بازرسی  و نظارت های  مداوم بر نانوایی ها انجام خواهد گرفت افزود : اگر واحدی از خبازی ها عملکرد مناسب داشت  تشویق می شود و اگر غیر از این بود قطعا  برخورد لازم  و قانونی با متخلفین صورت خواهد گرفت .

پنج شنبه 22 اردیبهشت  1401