دریافت برگه تردد غیر حضوری شد/برای دریافت برگه تردد به فرمانداری مراجعه نکنید


🔰 فوری

دریافت برگه تردد غیر حضوری شد/برای دریافت برگه تردد به فرمانداری مراجعه نکنید

شهروندان عزیز برای دریافت برگه تردد طبق روال مشخص شده در تصویر می توانند به سایت فرمانداری مراجعه کرده و درخواست مجوز تردد خودرو خود را ثبت کنند.


https://www.chalderan-ag.ir/fa/home/index