✅ محمد زاده فرماندارشهرستان چالدران به منظور رفع مشکلات کمی و کیفی و ساماندهی آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.


📅سه شنبه ۳ فروردین  ماه ۱۴۰۰

✅ محمد زاده  فرماندارشهرستان چالدران  به منظور رفع مشکلات کمی و کیفی  و ساماندهی آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.

🔻فرماندار چالدران در این بازدید  وضعیت توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و همچنین برخی گلایه های  شهروندان چالدران را مورد بررسی قرار داد.