✅با حضور محمدزاده فرماندار چالدران ، صادقی معاون امور اقتصادی استاندار،شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان ،علی پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو.چالدران .شوط و پلدشت در مجلس شورای عملیات اجرایی گاز رسانی


📅پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

✅با حضور محمدزاده  فرماندار چالدران ، صادقی معاون امور اقتصادی استاندار،شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان ،علی پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو.چالدران .شوط و پلدشت در مجلس شورای  عملیات اجرایی گاز رسانی به ۷ روستای بخش دشتک با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان با ۴۰ کیلومتر شبکه گذاری با پیش بینی  بهره مندی بیش از ۵۰۰ خانوار  آغاز شد.