در بخش دشتك (آواجيق) شهرستان چالدران و روستاي عرب ديزج واقع شده است .داراي چشم اندازطبيعي بسيار زيبائي بوده كه غارهاي طبيعي زيبايي در اطراف كوههاي مشرف برآبشار وجود دارد كه در نوع خود بي نظير است. افراد دوستدار طبيعت براي بهره مندي از اين مناظر طبيعي خدادادي وچيدن گياهان داروئي هرساله به اين مكان جذاب مراجعه مي نمايند.