ايسي سو واقع در روستاي آبگرم 5 كيلومتري شهرستان چالدران شهر سيه چشمه واقع شده است اين مكان تفريحي بالا تر از روستاي ايسي‌سو(آبگرم) قرار گرفته است با راه ارتباطي مناسب (در سالجاري عمليات آسفالت ريزي آن صورت خواهد گرفت) به علت اشتهاري كه در خاصيت طبي و درماني آن وجود دارد از قديم الا يام مورد توجه اهالي منطقه و شهرها ي همجوار مي باشد .كه هر ساله افراد بسياري در فصل بهار وتابستان از نقاط مختلف استان بجهت كو هستاني بودن منطقه وآب و هواي بسيار مطلوب و چشم انداز طبيعي بسيار زيباي آن به اين محل سرازير مي شوند. از سال 1384 اعتباراتي جهت ساماندهي آبگرم اختصاص يافته كه عمليات مطالعاتي و تملك اراضي محدوده آن انجام گرفته و از سال 1385 به اجراي پروژه اقدام خواهد شد.