اين مقبره در حومه چالدران در جنوب غربي قره كليسا قرار دارد . بناي ياد شده در قرن 14 ميلادي همزمان با احداث بناي قره كليسا ، احداث شده است . مصالح بكار رفته در آن سنگ هاي مكعبي تراشيده شده مي باشد و طاقهاي استفاده شده در آن از نوع رومي مي باشد و ملات مورد استفاده در آن ماسه آهك مي باشد . اين مقبره داراي سالن اصلي و اتاق محراب مي باشد و تحت نظر شوراي خليفه گري ديوارهاي جانبي و ساقه گنبد آن بازسازي و احيا شده است .