جلسه بررسی پتانسیل های اشتغال شهرستان چالدران با حضور فرماندار،نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور ، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان و روسای برخی از ادارات در سالن شهید باهنر فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به موقعیت جغرافیای و پتانسیل های خوب در حوزه های کشاورزی،دامداری،صنایع تبدیلی،وجود 104اثر تاریخی گردشگری ،آب و هوای مناسب و.. افزود:لازم است با توجه به مرز 144کیلومتری این شهرستان با کشور ترکیه در جهت کاهش آسیب پذیری و محرومیت زدائی صندوق کارآفرینی امید برای توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار اعتبارات و تسهیلات خود را در چالدران افزایش دهد.
حسین زاده با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اعتبارات عمرانی چالدران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در تمامی زمینه ها زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و توسعه شهرستان آماده شده است اظهار داشت:صندوق کارآفرینی امید با افزایش تسهیلات خود برای طرحهای بیش از 100میلیون تومان اقدام نموده و در جهت محرومیت زدائی از این شهرستان مرزی اقدامات عملی انجام دهد.
نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز توجه به کسب و کار خرد و زود بازده و راه اندازی کارگاه های صنایع دستی و تبدیلی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
شریف پور با بیان اینکه برای تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس در شهرستان چالدران ،نقش تسهیلات پرداختی کم بهره این صندوق حمایتی در رونق اقتصادی و کارآفرینی در سطح شهرستان را مؤثر دانست و گفت: افزایش اعتبارات این صندوق در این منطقه محروم و کمتر توسعه یافته راهگشا و گره گشاست.
نوراله زاده مديرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این جلسه پس از شنیدن مسائل و مشکلات حوزه اشتغال در شهرستان چالدران دستورات لازم در خصوص حمایت از طرحهای مربوط به صنایع تبدیلی،بوم گردی و گردشگری،دامداری ،گیاهان داروئی و دوره تنفس 1 ساله بازپرداخت برای طرحهای قالی بافی را به صندوق کارآفرینی امید استان و شهرستان صادر نمود.
فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به موقعیت جغرافیای و پتانسیل های خوب در حوزه های کشاورزی،دامداری،صنایع تبدیلی،وجود 104اثر تاریخی گردشگری ،آب و هوای مناسب و.. افزود:لازم است با توجه به مرز 144کیلومتری این شهرستان با کشور ترکیه در جهت کاهش آسیب پذیری و محرومیت زدائی صندوق کارآفرینی امید برای توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار اعتبارات و تسهیلات خود را در چالدران افزایش دهد.
حسین زاده با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اعتبارات عمرانی چالدران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در تمامی زمینه ها زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و توسعه شهرستان آماده شده است اظهار داشت:صندوق کارآفرینی امید با افزایش تسهیلات خود برای طرحهای بیش از 100میلیون تومان اقدام نموده و در جهت محرومیت زدائی از این شهرستان مرزی اقدامات عملی انجام دهد.
نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز توجه به کسب و کار خرد و زود بازده و راه اندازی کارگاه های صنایع دستی و تبدیلی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
شریف پور با بیان اینکه برای تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس در شهرستان چالدران ،نقش تسهیلات پرداختی کم بهره این صندوق حمایتی در رونق اقتصادی و کارآفرینی در سطح شهرستان را مؤثر دانست و گفت: افزایش اعتبارات این صندوق در این منطقه محروم و کمتر توسعه یافته راهگشا و گره گشاست.
نوراله زاده مديرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این جلسه پس از شنیدن مسائل و مشکلات حوزه اشتغال در شهرستان چالدران دستورات لازم در خصوص حمایت از طرحهای مربوط به صنایع تبدیلی،بوم گردی و گردشگری،دامداری ،گیاهان داروئی و دوره تنفس 1 ساله بازپرداخت برای طرحهای قالی بافی را به صندوق کارآفرینی امید استان و شهرستان صادر نمود.