جلسه زنان کارآفرین و فعال اقتصادی به ریاست حسین زاده فرماندار و با حضور مسئولین ادارات و بانوان کارآفرین در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به فضای مناسب ایجاد شده با اعطای تسهیلات اشتغال پایدار 4درصدی و آغاز فعالیت بنیاد علوی در چالدران از آن به عنوان یک فرصت طلائی برای اشتغال پایدار یاد کرد و اظهار کرد: حضور پررنگ زنان در حوزه اقتصاد خانواده باعث اشتغال، ارتقای شغلی و درآمدی این افراد، افزایش روحیه آنها برای حضور در فعالیت های اقتصادی و بهبود جایگاه اجتماعی شان می شود که ما نیز بر این امر تاکید داریم.
حسین زاده همچنین با تاکید بر حمایت از حضور بانوان این شهرستان در فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و کارآفرینی توسط تمامی دستگاههای اجرائی گفت: باید با تجمیع اقدامات پراکنده در قالب تعاونی ها، امکان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ،بنیاد علوی و اعتبارات حمایتی صندوق کارآفرینی امید را برای بانوان فراهم کنیم تا حضور پررنگ تری در جامعه داشته باشند.
فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به فضای مناسب ایجاد شده با اعطای تسهیلات اشتغال پایدار 4درصدی و آغاز فعالیت بنیاد علوی در چالدران از آن به عنوان یک فرصت طلائی برای اشتغال پایدار یاد کرد و اظهار کرد: حضور پررنگ زنان در حوزه اقتصاد خانواده باعث اشتغال، ارتقای شغلی و درآمدی این افراد، افزایش روحیه آنها برای حضور در فعالیت های اقتصادی و بهبود جایگاه اجتماعی شان می شود که ما نیز بر این امر تاکید داریم.
حسین زاده همچنین با تاکید بر حمایت از حضور بانوان این شهرستان در فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و کارآفرینی توسط تمامی دستگاههای اجرائی گفت: باید با تجمیع اقدامات پراکنده در قالب تعاونی ها، امکان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ،بنیاد علوی و اعتبارات حمایتی صندوق کارآفرینی امید را برای بانوان فراهم کنیم تا حضور پررنگ تری در جامعه داشته باشند.