فرماندار چالدران از روند عملیات ساماندهی و توسعه منطقه گردشگری شرشر عرب دیزج در بخش دشتک بازدید کرد و در جریان مراحل کاری آن قرار گرفت.

فرماندار چالدران در جریان این بازدید با بیان اینکه این شهرستان دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی است که در صورت ساماندهی این جاذبه‌ها شاهد ورود گردشگران زیادی به این شهر خواهیم شد اظهار داشت: روستای عرب دیزج امروز در مسیر توسعه می باشد و با وجود جاذبه های گردشگری پتانسیل بسیار مساعدی برای اشتغال و توسعه منطقه است.
حسین زاده با بیان اینکه هدف دولت تدبیر و امید توسعه گردشگری روستائی و اشتغال زائی پایدار است افزود:طرح توسعه گردشگری شرشر عرب دیزج یکی از طرحهای عمرانی تأثیر گذار در این حوزه است که باید بخشداری و دهیاری کارهای لازم را برای توسعه و ساماندهی این مکان گردشگری انجام دهند.
مقام عالی دولت در چالدران با اشاره به اجرای زیرساخت های گردشگری در شهرستان و تلاش دولت مردان در این زمینه از توسعه مناطق گردشگری در روستاهای عرب دیزج،قرنقو ،بیک کندی و شهر آواجیق خبر داد و افزود:برای ساماندهی و احیای شرشر عرب دیزج 250میلیون تومان،شرشر قرنقو300میلیون تومان،بوستان روستائی بیک کندی50میلیون تومان و پارک شیرین بلاغ آواجیق1میلیاردو 500میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که در فاز های بعدی اعتبارات بیشتری برای توسعه گردشگری پایدار در این مناطق هزینه خواهد شد.
فرماندار چالدران در جریان این بازدید با بیان اینکه این شهرستان دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی است که در صورت ساماندهی این جاذبه‌ها شاهد ورود گردشگران زیادی به این شهر خواهیم شد اظهار داشت: روستای عرب دیزج امروز در مسیر توسعه می باشد و با وجود جاذبه های گردشگری پتانسیل بسیار مساعدی برای اشتغال و توسعه منطقه است.
حسین زاده با بیان اینکه هدف دولت تدبیر و امید توسعه گردشگری روستائی و اشتغال زائی پایدار است افزود:طرح توسعه گردشگری شرشر عرب دیزج یکی از طرحهای عمرانی تأثیر گذار در این حوزه است که باید بخشداری و دهیاری کارهای لازم را برای توسعه و ساماندهی این مکان گردشگری انجام دهند.
مقام عالی دولت در چالدران با اشاره به اجرای زیرساخت های گردشگری در شهرستان و تلاش دولت مردان در این زمینه از توسعه مناطق گردشگری در روستاهای عرب دیزج،قرنقو ،بیک کندی و شهر آواجیق خبر داد و افزود:برای ساماندهی و احیای شرشر عرب دیزج 250میلیون تومان،شرشر قرنقو300میلیون تومان،بوستان روستائی بیک کندی50میلیون تومان و پارک شیرین بلاغ آواجیق1میلیاردو 500میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که در فاز های بعدی اعتبارات بیشتری برای توسعه گردشگری پایدار در این مناطق هزینه خواهد شد.