فرماندار چالدران به همراه مسئولین ادارات با حضور در منطقه صفر مرزی خانگل از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آب کشاورزی روستائیان منطقه و ساماندهی نهر خانگل قرار گرفت.

فرماندار چالدران در جریان این بازدید با اشاره به اینکه نهر خانگل آب کشاورزی چندین روستا را در بخش دشتک تأمین می کند دستورات لازم برای پیگیری تخصیص اعتبارات در جهت توسعه و ساماندهی این نهر را به مسئولین مربوطه صادر کرد.
فرماندار چالدران در جریان این بازدید با اشاره به اینکه نهر خانگل آب کشاورزی چندین روستا را در بخش دشتک تأمین می کند دستورات لازم برای پیگیری تخصیص اعتبارات در جهت توسعه و ساماندهی این نهر را به مسئولین مربوطه صادر کرد.