فرماندار چالدران از روند عملیات اجرائی گاز رسانی به روستاهای بخش دشتک بازدید کرد و در جریان پیشرفت کار و مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.

فرماندار چالدران در جریان این بازدید ها با بیان اینکه در 26 روستای شهرستان عملیات گاز رسانی با 11میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است افزود : انتظار می رود با تلاش های شبانه روزی تا هفته دولت امسال بخش اعظم این روستاها بتوانند از نعمت گاز برخوردار باشند.
حسین زاده ضمن اشاره به پیمان سپاری عملیات گاز رسانی به شهر آواجیق و 16 روستای مسیر چالدران به این شهر با اعتبار 8 میلیارد تومان گفت :فرمانداری به همراه مجموعه مدیران ادارات تعاملات لازم را در جهت تسریع در عملیات لوله گذاری گاز با پیمانکاران پروژه ها انجام می دهند تا با کمترین مشکلات در زمان کوتاه روستاهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه 38 میلیارد تومان اعتبار برای گاز رسانی به شهر آواجیق و روستای آنتنی موجود در مسیر اختصاص یافته افزود:سیاست دولت تدبیر و امید در جهت محرومیت زدائی و برخورداری روستاهای بالای 20خانوار حتی در صفر مرزی این شهرستان از نعمت گاز است که با گاز رسانی این روستاها میانگین گاز رسانی روستاهای چالدران به 50درصد خواهد رسید.
فرماندار چالدران در جریان این بازدید ها با بیان اینکه در 26 روستای شهرستان عملیات گاز رسانی با 11میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است افزود : انتظار می رود با تلاش های شبانه روزی تا هفته دولت امسال بخش اعظم این روستاها بتوانند از نعمت گاز برخوردار باشند.
حسین زاده ضمن اشاره به پیمان سپاری عملیات گاز رسانی به شهر آواجیق و 16 روستای مسیر چالدران به این شهر با اعتبار 8 میلیارد تومان گفت :فرمانداری به همراه مجموعه مدیران ادارات تعاملات لازم را در جهت تسریع در عملیات لوله گذاری گاز با پیمانکاران پروژه ها انجام می دهند تا با کمترین مشکلات در زمان کوتاه روستاهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه 38 میلیارد تومان اعتبار برای گاز رسانی به شهر آواجیق و روستای آنتنی موجود در مسیر اختصاص یافته افزود:سیاست دولت تدبیر و امید در جهت محرومیت زدائی و برخورداری روستاهای بالای 20خانوار حتی در صفر مرزی این شهرستان از نعمت گاز است که با گاز رسانی این روستاها میانگین گاز رسانی روستاهای چالدران به 50درصد خواهد رسید.