loader
ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397

شوراها

اعضای شورای شهر سیه چشمه از مجموع 8673 آرای صحیح ماخوذه به ترتیب هاشم بابایی با 3402 رای، محمد ملکی با 2963 رای، جمال پورمهی با 2058 رای، تقی آهنگری با 1838 رای و محمد رجبی با 1744 رای منتخب مردم این شهر محسوب می شوند.

***********

اعضای منتخب شورای اسلامی شهر آواجیق نیز : به ترتیب ولی محمد سلطان زاده با 504 رای ،نادر یوسف زاده با 368 رای ،ناصر یوسف زاده با 322 رای ،عبداله باقرزاده با 319 رای ،داود آتش زاده با 300 رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر آواجیق منتخب مردم این شهر محسوب می شوند